Paper Province

Paper Province är ett världsledande företagskluster inom skoglig bioekonomi i Värmland med omnejd. På uppdrag av våra medlemsföretag arbetar vi med innovation och utveckling, kompetensförsörjning, mötesplatser, internationalisering och marknadsföring.

Paper Province har närmare 100 medlemsföretag.
 

VSV Frakt

VSV Frakt är ett logistikföretag för allt som har med skogen att göra. Vi avverkar skog, fraktar rundvirke, markbereder, röjer, arbetar med biobränsle. Vårt dotterbolag Unite Logistics utför transporter av flis, spån, bark och sågade trävaror.  
 
Företaget ägs av anslutna entreprenörer och åkare. 200 små och stora företag bildar tillsammans VSV, med totalt 600 medarbetare.
 

Sveriges Åkeriföretag

Sveriges Åkeriföretag är åkerinäringens branschorganisation som arbetar för en sund och lönsam utveckling av åkerinäringen. Organisationen driver transport- och samhällspolitiska frågor som berör åkeriföretagen i syfte att stärka svensk åkerinärings konkurrenskraft och förbättra förutsättningarna för att driva åkeriföretag. Sveriges Åkeriföretag bildades redan 1917 och idag har vi över 6 000 medlemmar.