Här hittar du presentationer från föredragshållarna som talade på konferensen den 28 oktober 2016. Klicka på bilderna för att se hela presentationerna.

Biodrivmedel - möjligheter och begränsningar
Olle Hådell, konsult/miljösakunning fordon och bränslen