Teknikutveckling skapar attraktionskraft i logistikbranschen

Sveriges Åkeriförbund Värmland, VSV och Paper Province bjuder in dig att kostnadsfritt delta på konferensen HållbarLogistik.nu - en framtidsorienterad konferens för alla som är intresserade av logistik. Denna gång fokuserar vi på  teknikutveckling och attraktionskraft. Kom och lyssna på intressanta föredrag som gör dig uppdaterad om vad som händer i regionen, i Sverige och inom EU - samt ta chansen att utbyta erfarenheter med andra deltagare